W naszych aptekach udzielamy pełnego wsparcia dla seniorów w zakresie programu Leki 75+. Sprawdzimy czy recepta została prawidłowo wystawiona, czy potrzebny lek znajduje się w aktualnym wykazie bezpłatnych leków oraz czy wskazanie do stosowania danego leku uprawnia do otrzymania refundacji.

Spis treści

Co to jest program Leki 75+?

Projekt Leki 75+ to rządowy projekt zapewniający dostęp do bezpłatnych leków osobom starszym, powyżej 75 roku życia. Środki na jego finansowanie pochodzą z budżetu państwa. Odpowiedzialne za jego funkcjonowanie Ministerstwo Zdrowia przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia kwoty w wysokości zapewniającej bezpłatny dostęp do odpowiednich leków dla pacjenta.

Do kogo jest skierowany program 75+?

Program 75 Plus skierowany jest do osób, które ukończyły 75 rok życia w dniu wystawienia recepty i cierpią na schorzenie, które mieści się w zakresie wskazań objętych refundacją. Osoba taka musi również być uprawniona do otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W szczególności, podstawą do otrzymania bezpłatnego leku są:

  • wiek – ukończony 75 rok życia. Wiek weryfikowany jest w aptece na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL),
  • obecność leku w wykazie – lek, na który została wystawiona recepta musi znajdować się w aktualnym wykazie bezpłatnych leków,
  • wskazanie objęte refundacją – dany lek, może być wydany jeżeli przypisany został w związku ze wskazaniem objętym programem 75 Plus,
  • poprawnie wypełniona recepta – na recepcie w polu “kod uprawnień dodatkowych” znajduje się litera “S”.

Jakie leki przysługują w ramach refundacji?

W ramach programu 75+ bezpłatnym dostępem objęte są leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne stosowane w leczeniu schorzeń wieku podeszłego.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

[ms_promo_box style=”boxed” border_color=”#fdd200″ border_width=”1″ border_position=”left” background_color=”#f5f5f5″ button_color=”#337ab7″ button_link=”https://www.lekinfo24.pl/indeks/75-plus” button_icon=”fa-chevron-circle-right” button_text=” Indeks leków dla seniorów” button_text_color=”” class=”” id=””]Aktualny indeks leków dla seniorów 75 plus znajduję się tutaj: [/ms_promo_box]

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki?

Receptę na bezpłatne leki w ramach programu 75+ mogą wystawiać:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz wypisujący receptę dla siebie i rodziny.

Co zrobić, gdy leki które mogą być wydane w ramach 75+ zalecił lekarz specjalista?

W takiej sytuacji lekarz specjalista powinien przekazać lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia. Lekarz POZ może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Jak wygląda prawidłowo wystawiona recepta na leki dla seniorów?

Taka recepta powinna mieć umieszczony symbol “S” w polu “kod uprawnień dodatkowych”. Ten symbol musi zostać wpisany przez osobę wystawiającą receptę dla seniora. Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie.

Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych (na dotychczasowych zasadach). Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje te leki pacjentowi.