W każdej z aptek sieci Medkon można złożyć wniosek o import docelowy leków, czyli sprowadzenie z zagranicy leku nie dopuszczonego do obrotu w Polsce. Zajmiemy się określeniem, która z hurtowni farmaceutycznych będzie mogła zrealizować zamówienie oraz w jakim czasie potrzebny lek będzie gotowy do odbioru.

Spis treści

Co to jest import docelowy leków?

Import docelowy leków to procedura pozwalająca sprowadzić z zagranicy leki, które nie są dopuszczone do obrotu w Polsce, a są niezbędne do ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Po przejściu odpowiedniej procedury i uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia taki lek może zostać legalnie sprowadzony z zagranicy. Często można też wystąpić o objęcie refundacją danego produktu leczniczego.

Jakie leki można sprowadzić z zagranicy?

W ramach importu docelowego sprowadzić do kraju można produkty lecznicze, które:

  1. Nie mają swojego odpowiednika w Polsce – nie jest zarejestrowany w kraju lek zawierający taką samą substancję czynną, o takiej samej dawce i postaci.
  2. Są dopuszczone do obrotu w kraju z którego są importowane.
  3. Nie były przedmiotem postępowań URPL, w których nie zostały dopuszczone do obrotu, nie przedłużono im pozwolenia bądź je cofnięto.

Decyzję o możliwości sprowadzenia danego produktu leczniczego podejmuje Minister Zdrowia po uprzedniej akceptacji wniosku przez odpowiedniego konsultanta krajowego lub wojewódzkiego. Taki wniosek nazywany jest zapotrzebowaniem.

Kto może wystawić zapotrzebowanie na import docelowy?

W zależności od formy leczenia pacjenta spotkać się można z dwoma sytuacjami:

  1. Pacjent leczony jest w szpitalu (tzw. lecznictwo zamknięte) – tutaj zapotrzebowanie wystawia lekarz prowadzący a podpisuję je dyrektor szpitala. Cała procedura importu docelowego realizowana jest bez udziału pacjenta.
  2. Pacjent leczony jest poza szpitalem – w tej sytuacji zapotrzebowanie wystawia lekarz, który prowadzi leczenie. Następnie takie zapotrzebowanie musi zostać zatwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (krajowego bądź wojewódzkiego) i wysłane do Ministra Zdrowia.

Jak wygląda procedura importu docelowego?

już wkrótce

Import docelowy krok po kroku – jak to zrobić?

już wkrótce